Leiv K. Sydnes symposium i organisk kjemi
Universitetsaulaen, Bergen 15. - 16. Mai 2018  
Komité    
Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen
     
     
     
Professor Hans-René Bjørsvik
 
 
Stolmann
   
   
   
   

Professor Bengt Erik Haug        

Stolmann  
   
   
     
   
Stipendiat xyz
   
   
     
   
Stipendiat xyz
   
   
     
   
Stipendiat xyz
   
   
     
   
Stipendiat xyz
   
   
   
   
Overingeniør Bjarte Holmelid
   
   
     

 

Webmaster: Professor Hans-René Bjørsvik, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen