Leiv K. Sydnes symposium i organisk kjemi
Universitetsaulaen, Bergen 15. - 16. Mai 2018  

Sponsorer - Leiv K. Sydnes symposium i organisk kjemi

Arrangenentskomiteen ønsker å rette en stor takk til alle sponsorene. Deres velvillige støtte er svært viktig for gjennomføringen av symposiet.
   

 

Webmaster: Professor Hans-René Bjørsvik, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen