Vakter for Fredag 23.02.2018 Uke  8
 
  Navn    
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
Knut   Glenn   Sander   Sander    
     
 
         
               
Kundevakt       Solidus   Mac    
KnutS   Knut          
        Windowsvakt Odont    
Telefonvakt                
Askil   Jan Ove   Windows   Linux    
Rune   Morten            
Kaspar                
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Inger Marie(DIG*/tidlig)    
        Remy(LSE*/tidlig)    
Løsningssentervakt   Jan Ove(CHT1/tidlig)    
Morten   Askil   Ole(LSE*/tidlig)    
Glenn   Rune   Adrian(UTE*/tidlig)    
    Tord    DigUiB(09 - 18/tidlig)    
        Jon(Innsyn/tidlig)    
        Hedda(Dig/sein)    
        Remy(KND*/sein)    
Uteteam       Adrian(TLF*/sein)    
    Kaspar   Jon(CHT1/sein)    
                 
                 
                 
Haukeland                
Arne   Arne            
        Sist oppdatert 23.02.2018 09:13:53 av sdbsh