Vakter for Fredag 26.05.2017 Uke  21
 
  Navn    
Tidlig   Sein   Heldags        
Installasjonsvakt   Kordinator        
        Sander   Sander    
      Bilderesultat for vår
 
         
               
Kundevakt       Solidus   Mac    
               
        Windowsvakt Odont    
Telefonvakt                
Arne   Terje   Windows   Linux    
Askil   Charlotte             
                 
        Fravær/Udefinerte vakter  
        Inger Marie(DIG/tidlig)    
         Alexander(ins*/tidlig)    
Løsningssentervakt    DigUiB(9 -15/tidlig)    
Morten   Askil   Remy(DIG/sein)    
Rune   Adrian    Alexander(ins*/sein)    
Terje                
Kaspar                
                 
                 
Uteteam                
Jo-Kim   Jo-Kim            
                 
                 
                 
Haukeland                
                 
        Sist oppdatert 26.05.2017 08:05:04 av rsa025