Hei. Vi har litt informasjon som skal legges ut på websidene til forskningsavdelingen ved UiB.
Jeg har sett på websidene til FA og prøvd å gjort det lettest mulig for dere, så det skal nesten bare være å ta copy-paste
Håper det går greit å kopiere linker til energiforum sin web-side - det er vel bare å ta "view source"..
Her er logo-bildet som skal brukes i alle tilfellene. Der er i samme format (jpg) dimensjoner (150x150) og navnsetting som de andre logoene der.Dette er den engelske link-utgaven og skal ligge under http://www.uib.no/fa/en/resources/international-networks-and-organisations

-----Title:-----
Energy Forum EF
-----Content:-----
Energy Forum EF is a stand-alone and independent body for the generation and dissemination of knowledge about energy activities in a broad sense and debate on energy issues. Energy Forum is to serve as a meeting place and contact and networking between research bodies, businesses and governments with ties to the energy business.Dette er den norske link-utgaven og skal ligge under http://www.uib.no/fa/ressurser/internasjonale-nettverk-og-organisasjoner

-----Title:-----
Energiforum EF
-----Content:-----
Energiforum EF er et frittstående og uavhengig organ for generering og formidling av kunnskap om energivirksomhet i bred forstand og debatt om energispørsmål. Energiforum skal fungere som møteplass og kontakt- og nettverksorgan mellom forskning, næringsliv og myndigheter med tilknytning til energivirksomhet.


Dette er den engelske "fakta-om"-utgaven. Det hadde vært fint om den kom under noe som a la: http://www.uib.no/fa/en/resources/international-networks-and-organisations/energyforumef

-----Title:-----
Energy Forum EF
-----Content:-----
Energy Forum EF is a stand-alone and independent body for the generation and dissemination of knowledge about energy activities in a broad sense and debate on energy issues. Energy Forum is to serve as a meeting place and contact and networking between research bodies, businesses and governments with ties to the energy business.

Energy Forum will work to strengthen the knowledge and skills base for the energy business and the factual basis for a future-oriented energy policy. Through this, Energy Forum will promote innovation, economic development and value creation in the energy sector and energy-related activities.

To promote its objectives Energy Forum will: More information and news at Energy Forum EF's website.


Dette er den norske "fakta-om"-utgaven. Det hadde vært fint om den kom under noe som a la: http://www.uib.no/fa/ressurser/internasjonale-nettverk-og-organisasjoner/energiforumef

-----Title:-----
Energiforum EF
-----Content:-----
Energiforum EF er et frittstående og uavhengig organ for generering og formidling av kunnskap om energivirksomhet i bred forstand og debatt om energispørsmål. Energiforum skal fungere som møteplass og kontakt- og nettverksorgan mellom forskning, næringsliv og myndigheter med tilknytning til energivirksomhet.

Energiforum skal arbeide for å styrke kunnskaps- og kompetansegrunnlaget for energivirksomhet og for faktagrunnlaget for en fremtidsrettet energipolitikk. Gjennom dette skal Energiforum fremme innovasjon, næringsutvikling og økt verdiskaping i energisektoren og i energirelatert virksomhet.

For å fremme formålet skal Energiforum EF blant annet: Mer informasjon og nyheter finnes på websiden for Energiforum EF.