Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Hva spiste de?
Oppgaver

Hva levde de av?

Hesten

Hesten ble temmet i Ukraina omkring 3000 år før Kristus. Trolig kom tamhesten til våre område i løpet av bronsealderen.

På Østlandet er det funnet bein av hest som stammer fra bronsealderen. Det var folk fra Danmark som hadde hesten med seg hit til oss.

Hesten som fantes her i bronsealderen liknet på en fjording. Det er en liten hest med kraftig hode som er utholdende og sterk.