Råstoff
- bronsen

- om smelting og støping
- bergarter er fremdeles i bruk

Redskaper
- øks

- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykker
-halsringer
-store smykker i beltet
-armringer
-brillespenne

Annet utstyr
- rakekniv og pinsett
- bronselur
- økser av porfyr

Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Økser av porfyr

Noen av steinøksene fra denne tiden kan ikke ha vært brukt til arbeid. Det er funnet en del slike som er laget av en bergart som heter porfyr. Disse øksene har sikkert vært statussymbol for en høvding.