De store gravminnene
Røyser på Nes
Gaver i døden
Rikt innhold eller helt tomt?
Oppgaver

Gravskikk

Røyser på nes

På Vestlandet finnes graver fra bronsealder langs kysten. Gravrøysene ligger på nes slik at du kan se dem tydelig fra båt.

Disse tror arkeologene kan ha fungert som et slags eiendomsmerke. Kanskje var det slik at de som eide området eller som bodde der, ville vise folk som seglet forbi at dette landet eide de, så her kunne ingen fremmede slå seg ned.