Om å flytte og om telt
Huler og hellere
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgaver

Bosetning

Huler og hellere

Hilleren ved Bergen

I huler og hellere bodde folk trolig fast Śret rundt. Slike hellere har vi funnet mange av.

Skipshelleren

Skipshelleren er en av disse.