Om å flytte og om telt
Huler og hellere
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
Oppgaver

Bosetning

Hus

Mot slutten av eldre steinalder begynte folk å bo i hus. Fremdeles var det sanking, fangst og fiske de levde av. Et hus tar lengre tid å sette opp og er mer stødig enn et telt. Derfor tror arkeologene at folk nå begynner å bo litt lengre tid om gangen på et sted.