Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Om å bytte til seg det man trenger

Det fantes store steinbrudd på Stakaneset og Hespriholmen med diabas og grønnstein.

Hespriholmen Stakanes

Det er lett å tenke seg at steinen fra bruddene var en viktig byttevare. Slik kan folk ha skaffet seg det de trengte for å overleve. De kan ha byttet til seg skinn, mat eller kanskje til og med en kone.