Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Levealder

Sammenliknet med vår tid må vi nok si at folk i fortiden levde korte liv. Mange sykdommer og skader som vi i dag blir friske av var dødelige før. Det var mange kvinner som døde mens de fødte barn. Svært mange spebarn vokste aldri opp. Naturen selv byr også på farer; bratte stup, storm og lyn, ville dyr. Ja, også mørket og kulden kan være farlig om du ikke er forberedt.

Dersom folk i eldre steinalder ikke ble rammet av dødelige sykdommer eller skader, kunne de nok bli både 50 og 60 år, men det vanlige var nok likevel at de ikke ble eldre enn 31.5 år i gjennomsnitt.

Dersom folket i yngre steinalder ikke ble rammet av dødelige sykdommer eller skader, ble de ikke eldre enn omkring 38.2 år.

Det er gjort undersøkelser enkelte steder som viser at kvinner hadde kortere levetid enn menn i bronsealder. Men trolig lå gjennomsnittlig levealder på 38.0 år i den tiden.

I Norge viser undersøkelser av skjelett fra jernalderen at menn i gjennomsnitt ble 38 år gamle mens kvinner ble 35 år gamle. Det gir ett gjennomsnitt på 36,5 år.

Undersøkelser av skjelett fra vikingtid i Danmark viser at menn ble 39 år gamle og kvinner ble 41 år gamle. Det gir et gjennomsnitt på 40 år.

I middelalder fikk vi de store pestene innover Vestlandet. Da døde mange menneske. Fra England vet vi at før pestene kom, var levealderen rundt 48 år mens etterpå hadde levealderen gått ned til 38 år.