Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
Oppgaver

Menneske og samfunn

Nordsjølandet

Omtrent 9 til 10 000 år før Kristus begynte den store iskappen som dekket hele Europa, å smelte. Da dukket det opp et stort landområde nord for Danmark og Tyskland. Det var Nordsjølandet, som nå er bunnen av Nordsjøen.

Om vinteren kunne man nesten gå til fots fra Danmark til Norge.

Om sommeren lå Norskerenna der som en dyp, bre havrenne. Da måtte man ro over.

Det er bare 18 meter dypt der ute i Nordsjøen i dag. Derfor får fiskerene ofte forhistoriske funn i trålposen. Det lille vi vet om Nordsjølandet, kommer fra redskaper som har kommet opp fra havbunnen med trålposer og fra borekjerner fra oljeplattformene. Vi vet at det ligger boplasser der ute i havet. Men om de blir utgravde noen gang, det er en annen sak.