Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Råstoff i eldre steinalder

Vi finner mange ulike typer stein som ble brukt i eldre steinalder. Husk på at dersom du besøker noen av steinbruddene fra forhistorisk tid, må du ikke ta med deg noe derfra. Det er ikke lov.