Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Kvartsbergarter

Kvarts finner vi rikelig av i Norge. Har du funnet kvarts?

Den hvite steinen som av og til kan se ut som små drops er en type kvarts. Kvarts kan brukes til å lage pilspisser og skrapere av.