Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Grønnstein

Til økser var det vanlig å bruke grønnstein. Grønnstein finner vi flere steder på Vestlandet, blant annet i Solund i Sogn og Fjordane og på Bømlo i Sunnhordland. Og som navnet sier er det en grønn bergart, men den kan både være lys- og mørkegrønn. Den lyse fargen har ofte sammenheng med at steinen har vært slitt av vær og vind. Når grønnsteinen er fersk, er den oftest mørkegrønn.