Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Stakaneset

På Stakaneset i Eikefjorden rett øst for Florø ligger et diabasbrudd. Det var i bruk fra 7000 til 2500 år før Kristus. Det er funnet økser fra bruddet på Stakaneset så langt nord som til Alstadhaug i Nordland.