Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Eldre steinalder

Det arkeologene finner av redskaper fra eldre steinalder er slikt som ikke har råtnet bort. Husk at det har ligget i jorda kanskje så lenge som 10 000 år. Da er det ikke noe igjen av slike ting som råtner som skinn, bein, horn og tre.