Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Spisser

Pilspisser brukte folk når de jaktet. I eldre steinalder ble spissene laget av lange biter av flint eller annet passende råstoff.

Pilspissene var en forbruksvare. Bommet jegerne på viltet og i stedet traff en stein, blir spissen knust. Traff de en hjort, så stoppet ikke pilen før den møtte bein, og da ble den også knust.

Pilspisser laget de raskt i eldre steinalder. Det var selve pilskaftet av tre som var det tunge og vanskelige å få skikkelig til. Det var den som avgjorde om pilen gikk rett i lufta. Var pilskaftet for tungt, skjøt de for kort. Var det skeivt, vinglet pilen og de kunne bomme på byttet. Buen var lang og kraftig. Men verken buen eller skaftet til pilene finner vi igjen i dag. Vi vet ikke sikkert om de hadde pilekogger. Hva tror du ?