Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker.

Flinteggspyd (spyd med "mikrolitter")

Flinteggspyd var også i bruk. Det er et spyd laget av et stykke kraftig bein, hvor det var gravet ut to spor langs sidene der de satte inn skarpe små biter av flint. Slike kaller vi mikrolitter. Slik kunne de få seg store og tunge spyd uten å bruke så mye av den gode flinten.