Tro
Oppgaver

Tro i fortiden.

Tro i eldre steinalder

I eldre steinalder levde de i nær kontakt med naturen. Vi tror at de trodde på gudemakter i naturen, men vi vet ikke så mye om denne troen. Det som kan hjelpe oss å finne ut noe om troen deres er bergbildene og gravene.