Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Fjæremannstufter.

Ved sjøen bygde de små hus i sjøkanten. Disse blir kalt fjæremannstufter. De ble brukt som fiskebuer. Folk som bodde innerst i fjordene bodde i disse buene når de dro ut til sjøen på fiske.