Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Hjartøy

Ytterst i havgapet i Øygarden kommune i Hordaland, ligger e liten øy kalt Hjartøy. Her er det funnet fjæremannstufter.

Omkring år 600 etter Kristus ble de første husene reiste her ute, men det var i vikingtid rundt år 900 etter Kristus at fiskebuene på øya var brukt mest. På det meste var det over 70 hus i bruk samtidig.

Det er funnet fiskekroker, kniver, fiskesøkke og liknende i husene. Dette var ting de hadde bruk for når de fiske