Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
Oppgaver

Bosetning

Bygdeborger i tilfelle ufred

I Norge finnes omlag 300 bygdeborger spredd over hele landet. På Vestlandet finner vi mange av disse. Bygdeborgene ble bygget på høye, bratte topper der det var vanskelig for noen å snike seg innpå dem. Trolig var de laget til ulike tider i eldre del av jernalderen, men noen er også fra bronsealderen.

Bygdeborgene var kanskje tilfluktssteder og forsvarsanlegg som ble brukt i ufredstid. I folkevandringstid var det store folkevandringer i Europa, og urolige tider her hjemme også. Arkeologene tror noen av borgene ble laget i denne tiden for at folkene kunne flykte opp i borgene dersom fienden angrep.

Denne fjelltoppen ligger på Tysnes i Sunnhordland, og heter Slottet. Her oppe ligger restene etter en bygdeborg.