Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Merovingerne

Noen av funnene vi har i Norge fra tiden mellom 550 og 800 er svært like funn fra frankisk område. Det gjør at denne tiden ble kalt opp etter kongeslekten som regjerte i Frankerriket omtrent på den tiden, merovingerne.

I merovingertiden var de flinke kunsthåndverkere og smeder, kammakerer, båtbyggere. Noen av funnene fra den tiden er svært vakre. Dette våpensettet er funnet høyt oppe i fjellet i Lærdal nær grensen til Hallingdal ved et fjell som blir kalt Halldalsnosi.