Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Personnavn

På denne tiden het ikke folk det samme som du og jeg. I dag er det vanlig å hete Therese, Ida, Aleksander eller Joakim.

Fra denne tiden kjenner vi noen navn som ble brukt på folk fordi de ble risset inn på steiner og andre gjenstander med runeskrift. Gutter kunne hete slikt som Wir, Wiwar eller Rhoalt, mens jenter kunne hete Inguboro eller Aluko.