Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
Oppgaver

Menneske og samfunn.

Båten

Fra jernalder har vi mange båtfunn. Disse båtene ble laget av tre. Noen båter er små mens andre er svært store. De ble både rodd og førte med seil. I vikingtiden hadde de båter som måtte ha opptil 60 mann for å kunne bli rodd. Den gamle vikingkongen Olav Tryggvason hadde et slikt stort skip som ble kalt Ormen Lange.

Båten har alltid vært viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskelig eller umulig å komme til om du skal gå. Med en båt sparer du mye tid og kan nå fram til plasser som ellers ikke var mulige å komme til.