Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhauger.
Hvordan lå den døde i røysen eller haugen?
Gravgaver.
Oppgaver

Gravskikk.

Gravgaver.

Vi tror at folk trodde på et liv etter døden i forhistorien. De fikk derfor med seg gaver i graven. Dette var gjerne ting som de trengte i det neste livet. De fikk blant annet med seg ting i graven som den døde hadde vært knyttet til i levende live.

En mann kunne få med seg våpen, sverd, spyd, øks og skjold. I tillegg fikk han kanskje en smykkenål eller en armring, men også annet utstyr slik som smedutstyr eller jordbruksutstyr.

I kvinnegravene finnes ofte fine smykke. Det kan ha vært ulike smykker som korsformet spenne i eldre jernalder, eller oval spenne i yngre jernalder. Men de fikk ofte også med seg sakser og nøkler. Dette ser ut til å ha vært viktige saker for en kvinne å ha!

I vikingtiden ble gravene ennå finere utstyrt! Da fikk de med seg skip, hester, senger og ellers det meste som trengs for å leve et godt liv. Men dette var det bare de aller rikeste som fikk!