Tro
Ofring til gudene
Om Torshammer og andre amuletter
Gudenavn
Oppgaver

Tro.

Offring til gudene

I den eldste tiden dreiv de med menneskeofring til guden Wodin eller Odin, og med dyreoffring til guden Tor eller Tyr. De hadde en himmelgud som var kalla Ull eller Ullin. Guden Nertus eller Njård var en gud for sjøfart. Kanskje var det slik at Nertus var den same som Frøya. Frøya var en gud for fruktbarhet.