Tro
Ofring til gudene
Om Torshammer og andre amuletter
Gudenavn
Oppgaver

Tro.

Om Torshammer og andre amuletter

En amulett er et smykke eller en liten gjenstand som skal verge den som bærer det eller har det i lommen mot onde makter eller mot at skade skal skje med dem.

I jernalder er det ofte mange figurer på smykkene. Arkeologene tror dette kan være bilder på guden som skulle beskytte folkene.

Tortorshammer

På Søndre Vik i Fitjar i Hordaland er det funnet en torshammer av sølv. Kanskje ble den som gikk med en slik hammer omkring halsen beskyttet av guden Tor.