Land og by
Byer
Varer fra andre land
Gårder på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgaver

Bosetning.

Land og by

I middelalderen ble det grunnlagt byer i Norge. Kongen grunnla byene. Byene ble lagt i nærheten av steder der det hadde vært bosetning i lang tid.

Det fantes fire store byer i Norge i middelalderen. Det var Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim. Den tiden hete de Oslo, Tunsberg, Bjørgvin og Nidaros.

I middelalderen var byene små sammenliknet med i dag. I Bergen var selve byen bare en liten kjerne omkring havneområdet.