Land og by
Byer
Varer fra andre land
Gårder på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
Oppgaver

Bosetning.

Lurekalven i Nordhordland

På den vesle øya Lurekalven i Nordhordland ligger restene etter en gård fra middelalderen.

Gården ble bosatt omkring år 800 og fraflyttet omkring år 1300. Kanskje var det Svartedauden som rammet de som bodde her?

Forskerne startet undersøkelser her i 1971. Arkeologene fant da rester etter tre hus. Hvert hus hadde flere rom.

Her ute har de drevet med dyrking av bygg og havre, og de slo gresset. Sauene og geitene beitet på lyngheiene. De hadde trolig 15 kyr og 70 sauer og geiter på gården.

De solgte kjøtt, smør, ull, skinn og huder til Bergen. Selv handlet de korn, keramikk og noen pyntegjenstander mens de var i byen.