Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipene
"På Lofoten"
Varer fra andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbud
Hansa-forbundet
Oppgaver

Hva levde de av?

Husdyr

På gårdene hadde de ku, sau og geit. Det var også vanlig å ha hest. I byene hadde de gjerne gris, høne og gås.

Dyra var mindre i middelalderen enn det de er i dag. Ei moderne ku gir 6300 liter melk på et år. Ei ku i middelalderen gav bare 800 liter på et år!