Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipene
"På Lofoten"
Varer fra andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbud
Hansa-forbundet
Oppgaver

Hva levde de av?

Klippfisk og tørrfisk

Klippfisk blir laget av torsk, lange, brosme eller sei. Når fisken kommer i land, kappes hodet av den. Så blir fisken åpnet, vasket og saltet. Så blir den lagt utover berget eller "klippene" for å tørke. Slik ligger den i flere måneder. Den blir snudd av og til.

Tørrfisk er et av de eldste fiskeproduktene våre. Tørrfisk blir laget av torsk, lange, brosme, hyse eller sei. Hodet på fisken blir kappet av, og fisken delt i to slik at den henger sammen i halesporden. Fisken blir ikke saltet. Så blir den hengt til tørk ute over en stokk. I Nord-Norge kan du se store stativ som de hengte fisken på. Disse stativene blir kalt hjell.

Fiskere fra Nord-Norge måtte reise den lange veien sørover til Bergen med fisken sin for å få solgt den på lovlig vis. Nordlandsjekter ved kai i Bergen var et vanlig syn helt fram mot vår tid.


Når det gjelder tørrfisk blir den om vinteren i Lofoten hengt to og to fisk sammen i noe som kalles en "sperre". Da blir fiskene bundet sammen rundt sporen med en "ring" laget av snøre. Når man tvinner den ene fisken rundt og rundt 2-3 ganger, mens den andre fisken holdes i ro, strammes snøret og fiskene er "sperret".

Ellers i året deles gjerne en fisk i to opp til halesporen. Så kappes ryggbeinet slik at bare den øverste og tynneste delen av beinet blir igjen når den skal henges. Dette gjør de for å unngå to ting i den varme sommerlufta: 1. at fisken råtner inne ved ryggbeinet og 2. at fluene legger sine egg langs ryggbeinet inni fisken.