Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipene
"På Lofoten"
Varer fra andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbud
Hansa-forbundet
Oppgaver

Hva levde de av?

Hansa-forbundet

Fra omkring 1360 kom handelsmenn fra Lübeck i Tyskland til Bergen. De laget seg eget kontor på Bryggen i Bergen. De fikk stor makt i Norge. Her kan du lese mer om Hansa-forbundet (når du kommer på disse sidene velger du "Guide").

Det gjaldt egne regler for de tyske handelsmennene. Ikke alle var glade for det. Det kom ofte til strid mellom norske og tyske handverkere.

Lubecks segl fra1280