Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Borgerkrig

Kong Sigurd Jorsalfar var enekonge i Norge fram til han dødde i 1130. Sønnene hans, Magnus og Harald, prøvde begge å bli konge etter ham. Men de kunne ikke bli enige.

I 1134 brøt det ut borgerkrig i landet på grunn av dette. De urolige tidene varte helt fram til 1240. Det gikk så lang tid fordi stadig nye menn krevde å bli konge fordi de var etterkommer etter en konge. Mye vondt hende i denne tiden. Selv om Håkon 4. Håkonson ble kronet til konge i 1217, ble han ikke godtatt som konge før motstanderen hans, Skule Bårdsson, var død i 1240. Så ble Håkon 4. Håkonsson vigslet til konge av paven i 1247.