Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Fredelige tider

Mer fredelige tider kom da Håkon 4. Håkonsson ble vigslet til konge av paven i 1247. Håkon hadde bare igjen en sønn. Og det var bra, så ble det ikke strid av det. Sønnen het Magnus. Han ble gjort til konge i 1261. Kroningen foregikk i den nye festsalen i Bergen som faren Håkon 4. Håkonsson fikk laget; Håkonshallen.

Scholeus ca.1580Scholeustrykket ca. 1580