Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
Oppgaver

Menneske og samfunn

Leketøy

Det er funnet leketøy fra denne tiden. De hadde dukker, sverd, båter og dyr av tre og baller av skinn. Om vinteren gikk de på skøyter som var laget av bein.

Disse lekene kan du lage selv. Ballen er laget av to runde stykker skinn og et avlangt stykke skinn. Du kan fylle ballen med ris, rein sand eller erter.