Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Pergament og papir

Pergament ble laget av tørket hud av esel, kalv eller gris. De eldste bøkene, viktige diplom og håndskrifter fra middelalderen er skrevet på pergament. Papir ble funnet opp i Kina i år 105 etter Kristus. Det kom til Norge på 1300-talet.