Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Kleber

I middelalderen bygde de store flotte kirker. Noen av kirkene var bygget av kleberstein. Det er en myk type stein som er lett å forme. Mariakirken i Bergen ble bygget på 1100-tallet av ulike sorter kleber.

Det ble også laget gryter og boller av kleber. De ble brukt til å koke mat i. Her ser du et fiskesøkke av kleber.