Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven

- mer om primstaven
- stoff
Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
Oppgaver

Råstoff, redskap, våpen og smykker

Tellepinner og runepinner

Når de skulle telle varer, brukte de tellepinner for å holde orden på antallet. Pinnene har hakk som er skåret inn med kniv.

Det fins også mange pinner, kors og andre gjenstander med runer på. Noen kan være merkelapper med navnet til eieren.

I middelalderen skrev de ordene nokså likt det vi gjør i dag, men de brukte ofte runebokstaver og ikke greske bokstaver slik vi gjør i dag. runipinner runepinne