Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Ikke ta noe med deg!

Alle funn og funnsteder fra forhistorien er fredet. Det betyr at ingen har lov til å grave eller forstyrre stedet. Dersom du besøker en gravhaug, en boplass eller et steinbrudd fra forhistorisk tid må du ikke ta med deg noe derifra dersom du skulle finne noe. Du må heller ikke grave i jorda eller gjøre andre ting som kan ødelegge det som ligger der. Dersom du finner noe som du tror kan være fra gammel tid, må du la det ligge og heller ta kontakt med arkeologen i Fylkeskommunen eller med Bergen Museum.