Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Strandlinjedatering.

Vet du at Norge blir litt større for hvert år som går? Stedet der du bor stiger litt høyere opp fra havflaten for hvert år. Det er ikke mange millimetrene hvert år, bare om lag 1 millimeter.

Om vi går tilbake til begynnelsen av eldre steinalder 8 000 år før Kristus, vet vi at på Sotra utenfor Bergen stod havet 25 meter høyere enn i dag. Årsaken var at isbreene hadde tynget ned landet vårt. Da isen smeltet ble landet fri for tyngden slik at det steg. I begynnelsen steg det raskt, etterhvert litt saktere.

Folk som bodde langs kysten i eldre steinalder bodde helt nede i strandkanten. Dersom vi finner en boplass som ligger omkring 25 meter over havet i dag, så vet vi at boplassen kan ha vært i bruk tidlig i eldre steinalder. Men det er viktig å se på funnene om de også kan være fra den tiden .