Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten

Båten.

Båten har alltid vært viktig her på Vestlandet. Langsmed kysten vår er det mange øyer og nes som det er vanskelig eller umulig å komme til om du skal gå. Med en båt sparer du mye tid og kan nå fram til plasser som ellers ikke var mulige å komme til.

I våre dager har vi båter laget av tre, jern, betong, glassfiber og plast. Vi har seilbåter, snekker, sjarker, speedbåter, men også store supertankere som tar mange timer å stanse!