Et prosjekt for skolebarn
Lenker

Hvem var med i prosjektet?

Kontakt oss

Prosjektstøtte

Oversikt over innholdet

Lenker

Her finner du hjemmesiden til Bergen Museum
http://www.bm.uib.no/

Her finner du et "kult" nettsted fra Riksantikvaren. Prøv denne!
http://www.wernerweb.no/html/index.html

Her finner du en fin nettutstilling fra Nasjonalmuseet i Danmark
http://www.natmus.dk/kulturnet/index.htm

Her finner du en nettutstilling av skjelettfunnet fra Søgne
http://www.hf.uio.no/iakk/arkeo/oldsak/utstilling/fruen/fruen.html

Her finner du en nettutstilling av vakre funn fra Rogaland
http://www.museumsnett.no/rogalandsfunn/

Her finner du en nettutstilling om kroppsdekor
http://www.museumsnett.no/kroppsdekor/

Her finner du opplysninger om bronsealderutstillingen i Nasjonalmuseet i Danmark
http://www1.natmus.dk/kulturnet/

Her finner du en kanadisk nettside om historisk arkeologi
http://www.rom.on.ca/digs/munsell/