Et prosjekt for skolebarn
Lenker
Hvem var med i prosjektet?
Kontakt oss
Prosjektstøtte
Oversikt over innholdet

Oversikt over innholdet på nettsidene

Gamle Naboer      
  Eldre steinalder    
    hus  
      Om å flytte og om telt
Huler og hellere
Hus
Teltet på Knappskog
Hus i eldre steinalder
Skipshelleren
    mat  
      Planter til mat og medisin
Vilt og fisk
Utstyr til fangst og fiske
Hva spiste de?
    folk  
     
Likhet og klokskap
Byttehandel
Levealder
Hvordan så de ut?
Hvorfor kom folk til Norge ?
Nordsjølandet
Tsunami
Båten
Hunden
    ting  
      Råstoff
- flint
- kvartsbergarter
- kalsedon
- jaspis
- grønstein
- Hespriholmen
- diabas
- Stakaneset

Redskaper
- spisser
- flinteggspyd
- økser
- kniver
- skrapere
- køller
- fiskesøkke

Organisk materiale
Våpen
Smykker
Annet utstyr
Se teknologi
   
grav
 
      Graver
Funn av skjelett
    tro  
      Tro
  Yngre steinalder    
    hus  
      Om hus og bosetning
Skrivarhelleren
    mat  
      Jordbruk
Hvorfor startet de med dyrking?
Husdyr i yngre steinalder
Hvilken nytte hadde de av husdyra?
Hvor kom husdyra fra?
Hva spiste de?
Om grøt og brød
Katten
    folk  
      Hvordan så menneskene ut?
Hjernekirurger i steinalderen
Øtzi - mannen fra Alpene
Skinnarbeid
Klær i yngre steinalder
Båten
    ting  
      Råstoff i yngre steinalder
- skifer
- ryolitt
- Siggjo

Jordbruksredskaper

- skafthulløkser og hakker
- ard
- sigder

Våpen i yngre steinalder
- dolker
Smykker i yngre steinalder

- ravsmykket fra Herøy
- knappene på Bremangerlandet
- hengesmykket fra Herøy

Keramikk

Se teknologi
    grav  
      Litt om gravlegging
Ravknapper på Bremangerlandet
Gravene i Ruskeneshelleren
Holmefjordmannen
    tro  
      Tro i yngre steinalder
Offerfunn i yngre steinalder
Flintskiver frå yngre steinalder
  Bronsealder    
    hus  
      Hus
Litt om gårdstun
Vansker med å finne igjen bosetningen
På leting etter bosetningen
Gård og rikdom
    mat  
      Husdyr og korn
Hesten
Fiske, fangst og sanking
Spor etter plogen
Hva spiste de?
    folk  
      Rike og fattige
Familiegrupper
Klær
Båten
    ting  
     
Råstoff
- bronsen

- om smelting og støping
- bergarter er fremdeles i bruk

Redskaper
- øks

- bronsesverd
- seremoniøkser
- spyd
- dolk

Smykker
-halsringer
-store smykker i beltet
-armringer
-brillespenne

Annet utstyr
- rakekniv og pinsett
- bronselur
- økser av porfyr

Se teknologi
    grav  
      De store gravminnene
Røyser på Nes
Gaver i døden
Rikt innhold eller helt tomt?
    tro  
      Tro
Offerfunn
  Jernalder    
    hus  
      Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Hjartøy
Stølshus
Hellerer
Bygdeborger i tilfelle ufred
Steinslandssåto i Ølen
    mat  
      Hva spiste de?
Kokegrop eller åpen ild?
Lange tradisjoner
Graving, raking, salting, tørking, røyking
    folk  
      Menneske og samfunn
Keltere
Romere og germanere
Folkevandringer
Merovingerne
Personnavn
Stedsnavn
Runeskrift
Båten
    ting  
      Råstoff
- å utvinne jern av myrmalm
- hvor fant de jernmalm?

Redskap
- jordbruksredskaper av jern
- smedutstyr
- veving
- linhekle
- Oppstadvev
- vevsverd
- ildstål og ildstein

Våpen

- våpen i eldre jernalder.
- våpen i yngre jernalder.

Smykker
- smykker i eldre jernalder.
- smykker i yngre jernalder.

Anna utstyr
- glass
Se teknologi
    grav  
      Gravskikk i jernalder.
Gravrøyser og gravhauger.
Hvordan lå den døde i røysen eller haugen?
Gravgaver.
    tro  
      Tro
Ofring til gudene
Om Torshammer og andre amuletter
Gudenavn
  Vikingtid    
    hus  
      Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellere
    mat  
      Jernbeslag på plogen
Gjødsling
Husdyrene
    folk  
     
Øke i folketallet
Hva betyr "viking"?
Vikingskipene
Drap og plyndring
Markedsplasser
Kongen
Norske vikingkonger og jarler
    ting  
      Våpen og krigerutstyr i vikingtid
- hjelm og brynje
Smykker
Annet utstyr
- sølvskatter
- penger
- vekter og lodd
- skriftlige kilder
- utstyr
- glass
- spill
- trearbeid
- sømutstyr
    grav  
      Gravgaver
    tro  
      Tro
Verden sett med vikingblikk
Gudeslektene
Torshammeren og andre amuletter
Jotner, diser og alver
Gudenavn
Hov
Da kristendomen kom
Kongemakten og kristendomen
 

Middelalder

   
    hus  
      Land og by
Byer
Varer fra andre land
Gårder på landsbygda
Lurekalven i Nordhordland
    mat  
      Korn
Ull, hamp og lin
Urter, frukt og bær
Husdyr
Handel
Skipene
"På Lofoten"
Varer fra andre land
Klippfisk og tørrfisk
Handelsforbud
Hansa-forbundet
    folk  
     
Konger i middelalderen
Borgerkrig
Fredelige tider
Lover
Barn i middelalderen
Loven forteller!
Leketøy
Svartedauden
Mange pester
Rike og fattige
Treller
    ting  
      Råstoff
- skinn, hud, lær, pels
- pergament og papir
- horn og bein
- kleber
- treverk -og om primstaven
- stoff

Redskap

Våpen
Smykke
- ringer
- pilgrimsmerker

Anna utstyr
- keramikk
- miniatyrkrukker
- musikkinstrumenter og sang
- legenden om St.Sunniva på Selje
- spill
- tellepinner og runepinner
    grav  
      Gravskikk
    tro  
      Tro
Kirken og kongen
Klosterliv
Regler for klosterliv
Det finnes ulike typer klostre
Noen klostre på Vestlandet
Legenden om St.Sunniva på Selje
  Søk i database    
      - fornminnebasen
- gjenstandskatalogen
- forhistoriske minne
  Hva er arkeologi?    
      Hva er arkeologi?
Ikke ta noe med deg!
Tidstavle
Arkeologen i arbeid
Registrering og forundersøkelse
Utgraving.
Tegning og fotografering.
Konservering.
Magasin.
Arkiv
Etterarbeid

Stratigrafi, eller rekkefølgen til jordlagene.
Typologi , eller om likhet mellom gjenstander.
14C - metoden.
Strandlinedatering.
Tapes-transgresjon.
Bergkunst
Teknologi
Båten
  Oppgaver    
 
  Oppgaver til databasesøk.
Oppgaver til tekstane:
     
  Til læraren    
      Til læreren
Bakgrunn
Oppbygging
Tips til søk i databaser
Tips til søk i Førhistoriske Minne
Tips til søk i Tilvekstkatalogen
Tips til søk i Fornminnebasen
Oppgaver
  Ordliste    
  Om prosjektet    
      Et prosjekt for skolebarn
Lenker

Hvem var med i prosjektet?

Kontakt oss

Prosjektstøtte

Oversikt over innholdet
Din kommune      
  kommunar i Hordaland fylke    
      - Askøy
- Austevoll

- Bergen
- Bømlo
- Vaksdal
 
kommunar i Sogn og Fjordane fylke
   
      - Aurland
- Bremanger
 
kommunar i Sunnmøre delfylke
   
      -Sykkylven