Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg selv - oppgaver til tekstene

Yngre steinalder.

1. Hvordan fikk menneskene i yngre steinalder tak i flint?

De hentet den fra flintgruvene på Bømlo.
De hentet den i Danmark.
De hentet den under isbreer.

2. Hva levde de av i yngre steinalder?

De levde av hvalfangst.
De levde av fiske, fangst og jordbruk.
De levde bare av korn som de handlet i Danmark.

3. Hvordan så folkene ut i yngre steinalder?

De liknet svært på aper.
De var mye høyere enn i dag.
De liknet på oss, men var litt lavere.

4. Hvordan så klærne ut i yngre steinalder?

De hadde bare et skinn omkring livet på den tiden.
De hadde kapper, jakker, strømper og sko av skinn og pels.
De brukte mest klær av vevet stoff.

5. Hva slags husdyr hadde de i yngre steinalder?

De hadde bare hunder og katter på denne tiden.
De hadde ku, sau gris og geit.
De hadde hest.

6. Hva dyrket de i yngre steinalder?

De dyrket mais og erter.
De dyrket salat, jordbær og eple.
De dyrket bygg og hvete.