Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg selv - oppgaver til tekstene

Bronsealder.

1. Hva slags hus hadde de i bronsealder?

De bodde i langhus.
De bodde i korthus.
De bodde i høyhus.

2. Hvor gamle kunne menneskene bli i bronsealder?

De ble 20 år.
De ble 28 år.
De ble 38 år.

3. Hvorfor kalles en periode for bronsealder?

Fordi fra denne tiden er det funnet mange medaljer og mynter laget av bronse.
Fordi de nå for første gang tok i bruk bronse til å lage smykker og våpen.
Fordi bronse er pent og på denne tiden er det funnet mange pene funn.

4. Hvordan vet arkeologene hvordan klærne så ut i bronsealder?

Fordi de har funnet graver med lik som hadde klær på seg.
Fordi de har funnet helleristninger med tegninger av hvert enkelt klesplagg.
Fordi det finnes skriftlige kilder som forteller om klesplaggene.

5. Hva levde de av i bronsealder?

De levde bare av fangst, jakt og fiske slik som i steinalder.
De levde av jordbruk sammen med fangst, jakt og fiske.
De levde bare av jordbruk.

6. Hva slags husdyr fikk de i bronsealder som de ikke hadde hatt før?

De fikk geitebukk.
De fikk okse.
De fikk hest.

7. Hva ble den store halsringen fra Etne brukt til?

Den var egentlig en krone til å ha på hodet.
Den var en halsring som kvinnene brukte i helt spesielle anledninger.
Det var en ring som de brukte til å leie oksene med.