Oppgaver til databasesøk.

Oppgaver til tekstane:
Eldre steinalder.
Yngre steinalder.
Bronsealder.
Jernalder.
Vikingtid.
Mellomalder.

Sjekk deg selv - oppgaver til tekstene

Jernalder.

1. Hvorfor kom det så mange ting fra utlandet til Norge i romertiden?

Vikingene stal eller kjøpte dem.
Germanerne kjøpte dem eller byttet dem til seg.
De ble gitt i offergaver til prestene i kirken.

2. Hva ble bygdeborger brukt til?

De var matlager for bygda.
De var forsvarsanlegg i tilfelle ufredstider.
De var høvdingborger.

3. Hvor lange var langhusene i Norge?

Det er aldri funnet hus lenger enn 30 meter i Norge.
De er funn 50 meter lange hus i Norge.
Langhusene var alltid 40 meter lange.

4. Hva er en fjæremannstuft?

Det var huset til en som samlet fjær og dun fra ærfugler.
Det var huset til fiskere ute ved kysten.
Det var hus som de fattige bodde i.

5. Hvem var kelterne?

Det var en samling stammer som ofte var i krig.
Det var et fredelig folk som bodde i Frankrike.
Det var folkene som bodde i Italia i jernalder.

6. Hvem var merovingerne?

Det var et folk som bodde på frankisk område.
Det var det gamle navnet på romerne.
Det var navnet folkene som laget bygdeborgene i Norge.

7. Hva er Futhark?

Det var en av gudene i jernalderen.
Det var et spesielt sverd fra jernalderen.
Det er navnet på runealfabetet.