Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellere
Oppgaver

Bosetning

Litt om gårdshusene

Selve gårdshuset fra vikingtiden blir kalt langhus. Det er fordi noen av husene var svært lange. Et høvdingsete fra vikingtid er bygget opp igjen på Borg i Nordland. Dette huset var 83 meter langt.

Foto:ToFoto,Harstad