Litt om gårdshusene
Om andre hus
Fjæremannstufter
Stølshus
Hellere
Oppgaver

Bosetning

Fjæremannstufter

Ytterst i havgapet i Øygarden kommune i Hordaland, ligger en liten øy kalt Hjartøy. Her er det funnet ruiner etter det som blir kalt fjæremannstufter. Rundt år 600 etter Kristus ble de første husene reiste her ute, men det var i vikingtiden at husene ble mest brukte. På det meste var det over 70 hus i bruk samtidig. Det er funnet fiskekroker, kniver, fiskesøkke og liknende i husene. Dette var ting de hadde bruk for når de fisket.

Slike fiskevær tror arkeologene var eid av rike og mektige slekter. Kanskje var det stormannsætten på storgården Herdla som eide og drev fiskeværet på Hjartøy.